Stichting ’t roojer dorpsfonds voor financiële ondersteuning en garantiestelling

Sinds 1998 is ‘t Roojer Dorpsfonds een begrip in Stramproy. Het doel van oprichting was én is om de organisatie van bijzondere gebeurtenissen en/of activiteiten door verenigingen in Stramproy financieel te ondersteunen. Mede dankzij de aanhoudende steun van onze sponsors en anonieme begunstigers, kan ’t Roojer Dorpsfonds al bijna 25 jaar vele verenigingen daadwerkelijk een financieel steuntje in de rug geven.

’t Roojer Dorpsfonds doet dan ook een beroep op de creativiteit en inspiratie van alle verenigingen en stichtingen om gemeenschapszin bevorderende activiteiten of evenementen voor 2022 of 2023 te bedenken.

Jaarlijkse Premietoewijzing

Onze belangrijkste vorm van financiële ondersteuning bestaat uit het toekennen van een premie voor de organisatie van bijzondere gebeurtenissen, initiatieven, activiteiten en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal.

Anno 2022 zijn de volgende premies beschikbaar:

  • 1e prijs t.w.v. € 3.000
  • 2e prijs t.w.v. € 2.250
  • 3e prijs t.w.v. € 1.750
  • 4e prijs t.w.v. € 1.250
  • 5e prijs t.w.v. €    750
  • Jeugdprijs t.w.v. € 500
  • 55⁺-premie t.w.v. € 500

Aanvragen dienen vóór 1 november 2022 te worden ingediend d.m.v. een aanvraagformulier dat u op onze website kunt vinden.

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die door de Dorpsraad wordt georganiseerd, vindt de bekendmaking van de toegekende premies plaats.

Garantiestelling

Naast de jaarlijkse premietoewijzing biedt ’t Roojer Dorpsfonds gedurende het gehele jaar verenigingen en stichtingen de mogelijkheid een beroep te doen op een garantiestelling. Hierbij staat ’t Roojer Dorpsfonds (deels) borg voor de kosten die voor de organisatie van een evenement (vooraf) gemaakt dienen te worden en die door onvoorziene, niet te verwijten omstandigheden niet terugverdiend kunnen worden. Indien de organisatie van het desbetreffende evenement in zo’n geval blijft zitten met een “onredelijk” of “buitenproportioneel” tekort, zal ’t Roojer Dorpsfonds een bijdrage doen van een nader te bepalen bedrag met een maximum van € 3.000,-.

Sponsors

‘t Roojer Dorpsfonds kan alleen bestaan door de steun van een aantal trouwe sponsors:

Daarnaast mogen wij rekenen op een financiële bijdrage van enkele anonieme begunstigers. Zij maken al vele jaren het werk van ’t Roojer Dorpsfonds mogelijk, waarvoor hartelijk dank.

Vergeet dus niet bij de organisatie van bijzondere gebeurtenissen, initiatieven, activiteiten en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal een beroep te doen op ’t Roojer Dorpsfonds.

Meer informatie over ’t Roojer Dorpsfonds en voorwaarden (zowel over premie-aanvraag, garantiestelling als sponsormogelijkheden) is te vinden op de website: www.roojerdorpsfonds.nl.

Wij wensen u veel succes met het bedenken van alle (nieuwe) initiatieven!

Het bestuur van Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds