Boek “Ik ben van Stramproij” gearriveerd !

 

Op 14 april 2021 heeft de schrijver van het boek “Ik ben van Stramproij”, dhr. Ar Stramrood persoonlijk boeken rondgebracht in het dorp. Bij de koffie legde dhr. Stramrood, vergezeld door zijn vrouw, nog eens uit waarom hij dit boek geschreven heeft.

“Door mijn aparte achternaam was ik op zoek naar de werkelijke betekenis daarvan. Mijn opa had me verteld dat dit kwam door een Duitse soldaat in het leger van Napoleon. Ook een spannend verhaal, maar het bleek toch anders te zijn. Door de oude archieven door te spitten, bleek dat mijn voorouders in 1630 in Utrecht getrouwd zijn, en zo in de geschriften daar terecht zijn gekomen. Stramrood bleek een oorsprong te kennen in “van Stramproij”. Mijn voorouders kwamen dus uit Stramproy in Limburg. Ze zijn wellicht op de vlucht gegaan voor de oorlogen hier, of de armoede. Tijdens de onderzoeken bleek dat er nog wel meer mensen “van Stramproij” waren. De meest bekende is wellicht de muntmeester Gadert of Godert van Stramrade / Stramprode. Dit was een machtig en rijk man in het graafschap van Gelre. Deze leefde al in 1367, en sloeg de Strampoidse gulden, een deels gouden munt.”

Over deze en veel meer geschiedenis verhalen heeft Ar Stramrood dus een gebonden boek geschreven, dat hij zelf als hobby uitgeeft. De kosten zijn 20 euro, en te bestellen via ar.stramrood@gmail.com De Heemkunde-vereniging en/of de Dorpsraad willen een sprekersavond organiseren rondom dit boek, zodra de corona-maatregelen weer bijeenkomsten toelaten. Dat wordt wellicht na de zomer. Hou de mededelingen in de gaten, want dat wordt vast een interessante avond voor mensen die van geschiedenis, heemkunde of Stramproy houden.

Zie de foto’s voor meer info over het boek, de schrijver en de Stramproidse gulden !