Wandeltocht Stramproy 11 oktober 2020

11 oktober wandeltocht

Sinds 1992 wordt in oktober de “wandeltocht van de fanfare” georganiseerd. Dat doen we ook dit jaar.

Ook in Coronatijd willen we veel mensen laten genieten van een goed verzorgde wandeltocht op 11 oktober 2020. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om dit veilig te laten verlopen.

In verband met Corona is vooraf digitaal inschrijven verplicht. Er kan gestart worden in tijdsblokken van ½ uur met gelimiteerde aantallen.
De tocht is toegankelijk voor inwoners Nederland en inwoners van landen, gebieden en plaatsen waar geen Corona- beperkingen zijn voor bezoek aan Nederland. Dit met in acht neming van de regelgeving van de overheid.

Zie verder: https://www.wandeltocht-stramproy.nl

Wandelcomité Wandeltocht Stramproy.