Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds voor financiële ondersteuning en garantiestelling!

Het corona-virus houdt ook Stramproy in haar greep. Het verenigingsleven heeft stil gelegen en evenementen zijn geannuleerd of uitgesteld. Gelukkig begint nu, met de nodige maatregelen, weer alles een beetje op gang te komen. Juist in deze tijd heeft Rooj initiatieven nodig die de gemeenschapszin bevorderen.

’t Roojer Dorpsfonds doet dan ook een beroep op de creativiteit en inspiratie van alle verenigingen en stichtingen om gemeenschapszin bevorderende activiteiten of evenementen voor 2020 of 2021 te bedenken. Uiteraard alle coronaregels in acht nemende.

Jaarlijkse Premietoewijzing

Onze belangrijkste vorm van financiële ondersteuning bestaat uit het toekennen van een premie voor de organisatie van bijzondere gebeurtenissen, initiatieven, activiteiten en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal.

Aanvragen kunnen van 1 oktober tot 1 november 2020 worden ingediend d.m.v. een aanvraagformulier dat u op onze website kunt vinden.

Speciaal voor Jeugd en 55⁺

Jaarlijks worden de premies toegekend aan ingediende en goedgekeurde aanvragen. Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die door de Dorpsraad wordt georganiseerd, vindt de bekendmaking van de premies plaats. Sinds een aantal jaren is er een extra premie specifiek voor de jeugd.

Daarnaast is er sinds 2016 tevens een 55⁺-premie; ’t Roojer Dorpsfonds roept verenigingen, die zich met name inzetten voor de iets minder jeugdige Stramproyenaren, op om in aanmerking te komen voor de 55⁺-premie.

Garantiestelling

Naast de jaarlijkse premietoewijzing biedt ’t Roojer Dorpsfonds gedurende het gehele jaar verenigingen en stichtingen de mogelijkheid een beroep te doen op een garantiestelling. Hierbij staat ’t Roojer Dorpsfonds (deels) borg voor de kosten die voor de organisatie van een evenement (vooraf) gemaakt dienen te worden en die door onvoorziene, niet te verwijten omstandigheden niet terugverdiend kunnen worden. Indien de organisatie van het desbetreffende evenement in zo’n geval blijft zitten met een “onredelijk” of “buitenproportioneel” tekort, zal ’t Roojer Dorpsfonds een bijdrage doen van een nader te bepalen bedrag.

Sponsors

‘t Roojer Dorpsfonds kan alleen bestaan door de steun van een aantal trouwe sponsors:

  • Nieuw Vosseven, natuurlijk genieten
  • RoyerGeit BV/ Geitenmelkerij Stramproy BV
  • Steijvers Assurantiën BV
  • Stichting Jong Nederland Stramproy
  • Weert Groep
  • Zuiderhuis Assurantiën BV

Daarnaast mogen wij rekenen op een financiële bijdrage van enkele anonieme begunstigers. Zij maken al vele jaren het werk van ’t Roojer Dorpsfonds mogelijk, waarvoor hartelijk dank.

Vergeet dus niet bij de organisatie van bijzondere gebeurtenissen, initiatieven, activiteiten en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal een beroep te doen op ’t Roojer Dorpsfonds.

Meer informatie over ’t Roojer Dorpsfonds en voorwaarden (zowel over premie-aanvraag, garantiestelling als sponsormogelijkheden) is te vinden op de website: www.roojerdorpsfonds.nl.

Wij wensen u veel succes met het bedenken van alle (nieuwe) initiatieven en wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Het bestuur van Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds