Vergunning Grand Prix van Rooj geweigerd.

Grand Prix van Rooj

Begin dit jaar hadden de zeer actieve leden van de Jeugd Dorpsraad Stramproy het plan opgevat om voor alle inwoners van Rooj een grote activiteit te organiseren. De wildste ideeën kwamen op tafel. Van skelterraces tot zeepkisten op een helling op het Kerkplein. Na wat verder onderzoek en uitwerking kwam de Grand Prix van Rooj als winnaar uit de bus.

De Grand Prix van Rooj is een kart-wedstrijd op het Kerkplein in Stramproy. De wedstrijd is georganiseerd in samenwerking met Streetkarting, lokale ondernemers en verenigingen uit Stramproy. Het Kerkplein is net groot genoeg voor een parkoers van 2200 m2 met rondom toeschouwers op minimaal 6 meter afstand van de baan. Per manche strijden telkens 6 karts op een baan op het Kerkplein om de snelste ronde-tijd.  Er is horeca aanwezig met eten en drinken, een podium, een springkussen en een groot scherm om de F1 race in Qatar te volgen. Een evenement voor jong en oud!

De organisatie is in handen van de Jeugddorpsraad, die draait onder auspiciën van Stichting Dorpsraad Stramproy. In april dit jaar werd door de Dorpsraad een vergunning aangevraagd bij de gemeente Weert. Helaas bleek dat een erg moeizaam traject te zijn. De gemeente stelde steeds aanvullende eisen en de communicatie verliep erg moeizaam. Bovendien werd er nauwelijks geluisterd naar de uitleg en argumenten van de aanvragers. Van medewerking om te zoeken naar een oplossing om de activiteit wél binnen de kaders en eisen van de gemeente te laten doorgaan was al helemaal geen sprake.

Kort gezegd stelt de gemeente, dat Streetkarting onvoldoende veiligheidsmaatregelen neemt en dat de organisatie te weinig ervaring heeft met gemotoriseerde evenementen. Juist daarom heeft de organisatie het zeer ervaren Streetkarting ingehuurd. Streetkarting heeft al meer dan 400 vergelijkbare evenementen georganiseerd zonder ongevallen.

Helaas moet de organisatie concluderen, dat het organiseren van een evenement met gemotoriseerde onderdelen in de gemeente Weert niet mogelijk is, sinds er een monstertruck in Haaksbergen in het publiek is gereden. Als de gemeente Weert dat in april aan de organisatie had medegedeeld, had dat een hoop tijd, energie, geld en bovendien ook teleurstelling bespaard.

Op 20 september jl. kreeg de organisatie uiteindelijk het definitieve bericht, dat de vergunning van de Grand Prix van Rooj door de gemeente Weert is geweigerd. Erg zuur voor de jeugddorpsraad en de andere vrijwilligers die veel tijd en energie in het project hebben gestoken. Bovendien zijn met het annuleren van Streetkarting hoge kosten gemoeid. Natuurlijk maken we bezwaar tegen deze beslissing, maar op 8 oktober 2023 zal er geen Grand Prix van Rooj worden verreden op het Kerkplein.

De organisatie wil via deze weg iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan de organisatie van dit evenement. Ook dank aan alle inschrijvers.

Stichting Dorpsraad Stramproy

Jeugd Dorpsraad Stramproy