Lintjes en Koningsdag 2023

In Stramproy zijn dit jaar 3 sportieve senioren gedecoreerd. Leen Rademaekers-Brunenberg, Jack Kunnen en Tjeu Ramaekers zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Woensdag ochtend werden zij verrast met een bezoek van de burgemeester en de Dorpsraad. Traditie getrouw volgde donderdag eerst een heilige mis in onze kerk. Na een korte toespraak op het kerkplein en een aubade door de fanfare en de vendeliers, vertrok de stoet naar “De Zaal” om het feest voort te zetten. De gedecoreerden werden ook daar in het zonnetje gezet en toegesproken.

Aansluitend was door het feestcomité vanaf 13:00 een mooie cultuur historische fietstocht uitgezet langs kruisen en kapellen.