Samenwerkingsverband verenigingen Stramproy

Op 6 maart jl. hebben 14 maatschappelijke organisaties (sport/cultuurverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals de Dorpsraad) tijdens een terugkombijeenkomst uitgesproken de samenwerking te intensiveren. Naar aanleiding van de door Huis voor de Sport Limburg afgenomen intakes zijn er drie gezamenlijke en overkoepelende thema’s gekozen voor het vervolg.

1. Vrijwilligersuitdaging / bestuurlijke samenwerking

2. Binden van (jonge) leden

3. Uitwisselen accommodatie

Ten aanzien van de drie thema’s wordt er de komende periode ingezet op de volgende items:

1. Vrijwilligers: gezamenlijk vrijwilligerstraject waarbij de verenigingen geholpen worden bij het behoud en werving van vrijwilligers. In twee tot drie bijeenkomsten worden werkgroepjes van de verenigingen aan de slag gezet.

2. Accommodaties (uitwisselen): Afgesproken is dat iedereen elkaar weet te vinden indien er uitgewisseld moet en kan worden. Enkele verenigingen waaronder Brevendia, Grensmeppers en Beugelclub Stramproy hebben hun accommodatie beschikbaar gesteld voor overige clubs. Denk aan vergaderingen, bijeenkomsten etc. Elke ‘terugkom’ bijeenkomst zal dit item ook besproken worden om vraag en aanbod met elkaar te matchen.

3. Leden (werving) jong en oud: alle clubs spreken uit het belangrijk te vinden dat de jeugdleden betrokken blijven en deelnemen aan sport- en cultuurverenigingen. Daarnaast mag er meer afstemming en uitwisseling plaatsvinden voor de leefbaarheid in de dorpskern Stramproy. Er zijn diverse goede initiatieven genoemd betreft het werven en behouden van leden. Afgesproken is dat we richting de volgende bijeenkomst (11 juli) inzetten op één gezamenlijke sport- en cultuurdag i.s.m. KVW. Er dient ook aandacht te zijn voor de volwassenen en seniorendoelgroep deze dag.